รถโฟล์คลิฟท์ ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณเหนือกว่าใน ธุรกิจ Logistic

ราคารถโฟล์คลิฟท์

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ คุณคงเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและกำลังคนอย่างมากแล้ว ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานมีคุณภาพมากขึ้น และได้ผลลัพธ์ในปริมาณที่มากกว่าการใช้แรงงานคนในเวลาที่เท่ากัน ประหยัดต้นทุนในธุรกิจ เช่น การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ในการ เคลื่อนย้าย สิ่งของที่มีน้ำหนักมากเป็นต้น

ธุรกิจประเภทไหนที่เหมาะจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ ?

ธุรกิจที่เหมาะกับการใช้รถโฟล์คลิฟท์เข้ามาช่วย  ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้าง ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า คลัง สินค้า ท่าเรือสินค้า ธุรกิจคลังอาหารและยา โรงสี  ลานผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เพราะธุรกิจเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจทางด้าน Logistics ที่ต้องการตัวช่วยที่คล่องตัว สามารถจัดการ เคลื่อนย้ายสินค้าที่น้ำหนักมากได้ครั้งละมากๆ ใช้เวลาน้อยและความผิดพลาดน้อยที่สุด  ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ได้เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญในธุรกิจเหล่านี้

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ เลือกให้เหมาะกับงานอย่างไร ?

เนื่องจากประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ จะแบ่งตามลักษณะของกลไกบังคับ นั่นคือ  รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์และรถโฟคลิฟไฟฟ้า การจะเลือกใช้งาน ต้องขึ้นกับกับว่าจะนำไปกับงานลักษณะใด การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและลดการเกิดปัญหาไม่คาดคิดระหว่างการใช้งานอีกด้วย

          การใช้งานในธุรกิจก่อสร้าง โรงสี ลานผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็นการใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง เหมาะกับรถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นเครื่องยนต์ เพราะรถโฟล์คลิฟท์ประเภทนี้จะทนความร้อน ทนต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดี ได้ดี แต่เนื่องจากใช้น้ำมันจึงทำให้มีไอเสียออกมาจากตัวเครื่อง จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ปิดหรือในอาคารเพราะไม่มีสามารถระบายอากาศได้

          การใช้งานในอาคาร คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้าที่เป็นพื้นที่ปิด เหมาะกับรถโฟล์คลิฟต์แบบไฟฟ้า เพราะการทำงานของเครื่องเงียบ และไม่มีไอเสีย ทำให้ไม่มีมลพิษต่อผู้คนที่ทำงานในอาคารหรือต่อสินค้าที่อาจจะเสื่อมสภาพ แต่การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะมีข้อจำกัดในด้านพลังงานแบตเตอรี่ที่มีระยะเวลาการใช้งาน จึงต้องมีการสำรองแบตเตอรี่ในระหว่างการทำงานด้วย

รถโฟล์คลิฟท์-ราคา

เปิดราคารถโฟล์คลิฟท์ ควรลงทุนซื้อหรือเช่าดีกว่ากัน

ผู้เขียนมองว่า การลงทุนซื้อรถโฟล์คลิฟท์ นั้นคุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานเพิ่ม เพราะว่าการจ้างแรงงานคนในธุรกิจ คือรายจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน แต่รถโฟล์คลิฟท์ นั้น ถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ  หากลงทุนซื้อไว้และเมื่อไม่ใช้งานและ ก็สามารถขายต่อได้ราคา ซึ่งราคารถโฟล์คลิฟท์มือหนึ่ง ราคาทั่วไป จะอยู่ที่ช่วงราคา หลักแสนบาท ถึง ล้านบาท และรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ราคาจะอยู่ที่ แสนต้นๆ เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเครื่องยนต์กลไก

แต่ถ้าหากต้องการเสริมกำลังการทำงานของธุรกิจในช่วงสั้นๆ ท่านสามารถเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ทั้งรายวัน รายเดือนรายปี และระยะยาว 3-5 ปี จากบริษัทจัดจำหน่ายและให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้  ราคาตามระยะเวลาเช่า เช่น บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด เพราะนอกจากรถโฟล์คลิฟท์จะช่วยย่นเวลาการทำงานแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในธุรกิจลงได้อีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ : https://goodrichforklift999.com

goodrich-forklift-logo